Kategorie

Home  >>  Úspěchy  >>  Kategorie

Zpět na výsledky

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A JEJICH VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ
Soutěžní kategorie Sólo – muži a ženy Sportovní dvojice Taneční páry Skupiny synchronizovaného bruslení
Senioři HVH – není omezena
DVH – 15 let
Junioři HVH 19 let
DVH 13 let (mezinárodní soutěže)
DVH 12 let (ostatní soutěže)
HVH 21 let muži
HVH 19 let ženy
DVH 13 let oba partneři
HVH 19 let
DVH 13 let (mezinárodní soutěže)
DVH 12 let (ostatní soutěže)
Žactvo HVH 15 let
DVH 10 let (mezinárodní
soutěže)
HVH 17 let žák
HVH 15 let žačka
DVH 10 let oba partneři
HVH 15 let
DVH 10 let (mezinárodní soutěže,
žactvo advanced)
DVH 7 let (ostatní soutěže, žactvo
basic)
Žactvo mladší HVH 12 let HVH 12 let žák
HVH 12 let žačka
DVH 7 let oba partneři
HVH 12 let
DVH 7 let
Žactvo nejmladší HVH 10 let
Nováčci HVH 8 let
Nováčci mladší HVH 7 let
Mixed Age - - - věk není omezen
Adult HVH není omezena
DVH 15 let
HVH neomezena
DVH 21 let, ale 75% týmu musí být
starší 25 let

HVH – horní věková hranice
DVH – dolní věková hranice

V krasobruslařských soutěžích mohou startovat závodníci a závodnice, kteří nejpozději do  30. června před sezónou dosáhnou věku 6 let.

Pro stanovení věkové hranice je rozhodující vždy 1. červenec před sezónou – k tomuto datu musí závodník či závodnice splňovat dané věkové požadavky.

SYSTÉM POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ

Český pohár: startují pouze soutěžící, kteří/které mají splněný test výkonnosti své  věkové kategorie (splněno na bílou, žlutou nebo zelenou barvu)

Pohár ČKS – A: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou  startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie nesplnili/nesplnily)

Pohár ČKS – B: startují pouze soutěžící, kteří/které nemají splněný test výkonnosti své věkové kategorie

Pohár ČKS – Adult: startují pouze soutěžící, kteří/které nemají splněný test výkonnosti své věkové kategorie

V sezóně 2014/15 je povolen střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého poháru a Poháru ČKS A, maximální celkový počet soutěží za jednu pohárovou sezónu je dvanáct (12).

Více informací zde